Carles Lladó
l'1-0 i Catalunya
Barcelona adéu
El Mal que m'ha fet Espanya
Altres llibres
En preparació........................................................:
Arquitectura
Arquitectura
Vídeos
Orientació
esportiva
Disseny i
escultures
Altres
activitats