Obres que poden ser vistes a Google Earth, situant el sobre aquestes adreces:
A Barcelona: Diagonal-Bailen i Travessera-Massens, blocs d'habitatges, en col·laboració amb l'arquitecte Estevan Llagaria. I també Palou 24.
A Igualada. Sant Josep 22. Carrer Capellades-Carretera Manresa, Col·legi Monalco. I Plaça Set Camins, Avinguda Dr. Pasteur.