10 ANYS D'ORIENTACIÓ A CATALUNYA

Coberta i dues pàgines del llibre de Ferran Santoyo.